• E-mail: adsystemy@adsystemy.sk

Efektívny a spoľahlivý prístupový manažment hrá dôležitú úlohu v mnohých priemyselných oblastiach. Produktová paleta prístupových systémov zahŕňa rôzne turnikety a karuselové dvere, senzorové a bezpečnostné bariéry. Vhodne zvolená kombinácia vysoko kvalitných a spoľahlivých softvérových a hardvérových riešení si nájde svoje uplatnenie na mnohých miestach, ako sú športové štadióny, kúpele, festivaly a iné kultúrne či obchodné podujatia. Zariadenia však možno inštalovať aj v klasických biznis zónach, na rekreačných miestach, ako aj v oblasti zábavného priemyslu.
Tieto systémy účinne regulujú vstup a odchod osôb z  konkrétnych priestorov a starajú sa tak o optimálny a plynulý prechod daným sektorom. Svoje využitie si nájdu napríklad na letiskách, v obecných a mestských budovách, kancelárskych priestoroch, hoteloch, verejných budovách, vo verejnej doprave, nákupných a obchodných centrách, lyžiarskych strediskách, zábavných atrakciách, športových štadiónoch, arénach,  zábavných parkoch a iných.

Našou základnou je víziou je prinášať ľuďom bezpečné a spoľahlivé systémové riešenia, ktorých ovládanie je jednouché, bezpečné a efektívne. Elektronicky riadené systémy sú kompatibilné so všetkými systémami kontroly vstup a v prípade záujmu ich možno kombinovať aj s rôznymi korporačnými dochádzkovými systémami.

Vypracujeme Vám cenovú ponuku na základe vašich požiadaviek