• E-mail: adsystemy@adsystemy.sk

Automatický dverový systém si nájde svoje uplatnenie naprieč širokým spektrom rôznych priestorov. Najčastejšie je využívaný v obchodných domoch, na čerpacích staniciach, v nemocniciach, bankách, hoteloch, verejných budovách alebo polyfunkčných obchodných centrách. Zvolený dizajn dverí harmonicky doplní súčasnú architektúru budovy. Zrkadlový odraz vo dverách poslúži prechádzajúcim pri posledných úpravách pred vstupom do budovy.
automatické posuvné dvere ADS
Samotné jadro pohonnej jednotky tvorí hliníkový profil a vozíky vedené na polyamidových kolieskach s valivými ložiskami. Výsledkom tohto technického riešenia je príjemný a tichý chod dverí. Hlavné a pomocné funkcie mechanizmus sú sledované prostredníctvom elektronickej jednotky s mikroprocesorom. Veľký dôraz je pritom kladený najmä na ochranu pred zovretím, pričom režim reakcie na jednotlivé situácie je viacstupňový. Pohyb v priestore dverí je monitorovaný infra lúčmi, ktoré zachytia prekážku v dvernom priechode a mikrovlnné radary s vysokou precíznosťou reagujú na aj úplne nepatrné pohyby v sledovanom priestore.

V prípade výpadku alebo prerušenia elektrického prúdu možno dvere uvoľniť tlakom na pohyblivé krídla. Automatické posuvné dvere sa vyrábajú s ohľadom na veľkosť príslušného stavebného otvoru a v súlade so špecifickými požiadavkami zákazníka.
Základné režimy prevádzky:
  • automatická prevádzka
  • redukovaná zimná prevádzka
  • jednosmerná automatická prevádzka
  • trvalé otvorenie
  • trvalé uzavretie
Možnosti otvárania:
  • mikrovlnné radary
  • čítačky magnetických kariet
  • nášlapové rohože
  • tlačidlá
  • diaľkové ovládanie
typy automatických dverí
Možnosť výberu farieb a odtieňov podľa štandardnej stupnice RAL

RAL paleta farieb

Vypracujeme Vám cenovú ponuku na základe vašich požiadaviek